เราคือใคร

เราคือใคร

11535827_651832741617362_585796053693428013_n-1

มูลนิธิอโวด้า เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงผลกำไร 

ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 

โดยมีโครงการในจังหวัดเชียงราย แม่สอดและอำเภอเมือง จังหวัดตาก

ดำเนินงานในการช่วยเหลือและให้การศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส ผู้ลี้ภัย อพยพ และชาวไทยภูเขาที่ขาดโอกาศในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีพอ พันธกิจของมูลนิธิ จะช่วยเสริมสร้างความหวังใหม่ในชีวิตของเด็กๆที่ขาดการดูแลและขาดโอกาศในการเข้าถึงการศึกษาที่ดี

นอกจากจะช่วยเหลือด้าน ปัจจัยพื้นฐานแล้ว มูลนิธิมุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษาและทักษะชีวิต

และยังมีโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาด้านอื่นๆอีกด้วย

พันธกิจของเรา


เราสอน

img_3633

เราฝึกฝน

10632775_964397473574554_8519321063174725455_n

เพื่อการเปลี่ยนแปลง

img_3639

“Three Keys to Success to Avoda Foundation” ~ Brian Tracy