มูลนิธิอโวด้า

เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555  โดยมีโครงการในจังหวัดเชียงราย แม่สอดและอำเภอเมือง จังหวัดตากดำเนินงานในการช่วยเหลือและให้การศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส ผู้ลี้ภัย อพยพ และชาวไทยภูเขาที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีพอ พันธกิจของมูลนิธิ จะช่วยเสริมสร้างความหวังใหม่ในชีวิตของเด็กๆที่ขาดการดูแลและขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดี นอกจากจะช่วยเหลือด้าน ปัจจัยพื้นฐานแล้ว มูลนิธิฯมุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษาและทักษะชีวิต และยังมีโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาด้านอื่นๆอีกด้วย

เราสอน

เราฝึกฝน

เพื่อการเปลี่ยนแปลง