เกี่ยวกับเรา

งานของเรา


10514451_810351662330972_6592563499856617245_o

โรงเรียน เพื่อเด็กอพยพ

เราเปิดโรงเรียน สำหรับเด็กๆผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวพม่า
ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
มีจำนวนนักเรียน 130 คน นอกจากจะเปิดสอนทั้งภาษาไทยและพม่าแล้ว

เรายังมอบอาหารมื้อกลางวันซึ่งสะอาดและถูกหลักโภชนาการ

ให้แก่นักเรียนด้วย

 

_mg_2668

ศูนย์การเรียนตอนเย็น

เราตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบันและจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราจึงจัดตั้งโรงเรียนตอนเย็นสำหรับเด็กในพื้นที่ชนบทซึ่งเด็กๆมีโอกาสได้ฝึกทักษะด้านภาษากับเจ้าของภาษา

_dsc9791

ค่ายภาษาอังกฤษ

เราจัดค่ายภาษาอังกฤษขึ้นทุกๆปีโดยได้รับการร่วมมือกับอาสาสมัครชาวต่างชาติและทีมงานชาวไทยเพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านเกมส์ต่างๆโดยมีเด็กๆที่ร่วมเข้าค่าย ทั้งสามโครงการ ประมาณ 450 คน/ปี

10365445_249167691943845_3832715951058187140_o

English Seminars with Teachers

เราได้จัดส่งอาสาสมัครชาวต่างชาติ
จัดอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับคุณครูชาวไทย
ซึ่งอยู่ประจำในโรงเรียนของจังหวัด ในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ

11535827_651832741617362_585796053693428013_n-1

โรงเรียน วันเสาร์

เด็กๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษ ทุกๆวันเสาร์

ตั้งแต่เวลา8.00-15.30 น

โดยศูนย์การเรียนของเราจะเปิดให้บริการ ฟรี

สำหรับเด็กๆทุกๆคน

จัดส่งอาสาเพื่อสอนภาษาอังกฤษ

เราร่วมมือกับโรงเรียนในชนบทห่างไกลโดยการส่งอาสาสมัครชาวต่างชาติมาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆในโรงเรียน ซึ่งขาดโอกาศที่จะได้ฝึกทักษะการพูดกับครูเจ้าของภาษา

17424696_1529829530383178_4872495374711829406_n

เกษตรปลอดสาร

เกษตรปลอดสาร เป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้วิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ เปลี่ยนดินและเมล็กผัก ให้เป็นอาหารที่มีคุณค่าสำหรับครอบครัว เลี้ยงชีพได้และไม่ก่อหนี้ จากปัญหายาปราบศัตรูพืชและค่ารักษาพยาบาลจากโรคภัยต่างๆอันเกิดจากภัยของยาปราบศัตรูพืช

16776972_1213003832087792_1371606754_o

กีฬา สร้างสรรค์สังคม

กีฬาฟุตบอลเป็นวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งช่วยให้เด็กๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด

หรือการเสพติดโซเชียลมีเดีย ดังนั้นเราจึงใช้กีฬาฟุตบอล เพื่อนำพาเยาวชนไทยให้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์

 

10891717_917556031610534_4056248195023778127_n

ฝึกทัศนติการใช้ชีวิต

ความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต แต่เราเชื่อว่าการมีทัศนคติที่ดี สำคัญมากกว่า ดังนั้น อโวด้าจึงมีหลักสูตรการอบรมทัศนคติเชิงบวกให้กับเด็กๆภายใต้มูลนิธิ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กๆให้เติบโตสำหรับโลกในอนาคตต่อไป


สนุนงานเรา